robot1
Elect. Analogica
Elect. Digital
Pro. Mecatronicos
Info. de Interes
Regresar
Regresar
Regresar
Ingeniero Fernando Ruiz
Proyectos Mecatronicos
Contacto
© www.ingenierofernandoruiz.com 2011. Website Design by Fernando Ruiz Version 2.0

Datasheets

Ingeniero Fernando Ruiz

comentarios y sugerencias blog

fecha de publicacion 26 de julio del 2010. (fecha de la ultima actualizacion 17 de octubre 2010).

08

08t

  32   04   08        

7408 (compuerta AND)

http://www.datasheetcatalog.org/

datasheets/166/500074_DS.pdf

 

7432 (compuerta OR)

http://www.datasheetcatalog.org/

datasheets/70/245534_DS.pdf

 

7404 (compuerta NOT)
http://pdf1.alldatasheet.com/

datasheet-pdf/view/82662/ETC/7404.html

 

7400 (compuerta NAND)

http://www.datasheetcatalog.org/

datasheets/90/248130_DS.pdf

       
02   86   47   ds        

7402 (compuerta NOR)

http://www.datasheetcatalog.org/

datasheets/166/499593_DS.pdf


 

7486 (compuerta XOR)

http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/37/245553_DS.pdf

 

7447 (decodificador binario para display de 7 segmentos Anodo)

http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/82663/ETC/7447.html

 

Display de 7 segmentos (anodo y catodo)

http://www.cypsela.es/especiales/pdf195/display.pdf

       
90   48   164   max        

7490 o 74LS90-- Contador

http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/70/375725_DS.pdf

 

7448 (decodificador binario para display de 7 segmentos Catodo)

http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/82377/ETC/7448.html

 

74164 o 74LS164 (Resgistro de corrimiento)

http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/70/232399_DS.pdf


 

MAX2332 (circuito integrado para la comunicacion Serial)

http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/texasinstruments/max232.pdf

       
tip41   2n   tl   555n        

TIP 41

http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/TIP41.pdf

 

2N2222

http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXyzzyw.pdf

 

TL084

http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/texasinstruments/tl084.pdf

 

555n

http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/NE_SA_SE555_C_2.pdf

       
18f       Lm386   2n3906        

PIC18F2620

http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/9395/8/DS_Microcontrolador%20PIC%2018F4620.pdf


  

Lm386

 

2n3906

http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/2N3906.pdf

       
pot   lm339   lm317   78        

Potenciometro

 


 

LM339

http://www.national.com/ds/LM/LM139.pdf

 

Regulador LM317

http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf

 

Serie LM78xx (7805,7812...)

http://www.national.com/ds/LM/LM7512C.pdf

       
79   fo   lm35   lm324        

Serie LM79xx (7905,7912..)

http://www.national.com/ds/LM/LM7905.pdf


  Led IR y Fototransistor

 

LM35

http://www.national.com/ds/LM/LM35.pdf

 

Lm324

http://www.national.com/ds/LM/LM124.pdf

       
       
       

 

 
a2
aa3
aa4
aa5
aaa6
aa7
aa7
Regresar
   
 
A I